Podporují nás

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Teplice

Krajský úřad Ústeckého kraje

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Římskokatolická farnost – děkanství Teplice


Za další spolupráci děkujeme:

Stavebniny HAVI

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Jansen Display

Nakladatelství Fraus

AutoCont CZ
Jaroslav Janšta – elektromontáže
Orgán sociálně právní ochrany dětí, Magistrát města Teplice
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Teplice
Oblastní charita Teplice
Mgr. Gabriela Šťastná
Květina, z.s.
Fond ohrožených dětí – Klokánek, Teplice
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, pobočka Krupka
Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s.
OSBD Teplice
Základní škola Edisonova
Základní škola Plynárenská


Pokud chcete podpořit naši činnost, na spolupráci s vámi se těší 
Hana Machová, hana.machova@teplice.sdb.cz, tel. 603 515 077. 
Případně kontaktujte kteréhokoliv z našich zaměstnanců.

Rádi vás budeme informovat o aktuálních potřebách organizace i jednotlivých klientů. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o vašem daru. Uvítáme hmotné i finanční dary a pomoc dobrovolníků.

Číslo transparentního účtu pro dary: 2401143941/2010

Máte-li zájem, rádi se s Vámi setkáme osobně, abyste měli jistotu, že Váš dar bude využit beze zbytku pro dobrou věc a na konkrétní výdaje.

Děkujeme ze srdce všem donátorům za jejich finanční i hmotné dary a dobrovolníkům za jejich čas.