Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Program Podaná ruka vznikl v r. 2009 jako přirozené vyústění naší práce s dětmi, při které jsme se opakovaně setkávali s problémy, které řešili jejich rodiče. Díky vybudovanému mostu důvěry se daří podporovat rodiče a tím i „naše“ děti při nelehkých životních situacích a pracovat tak s celou rodinou.

Motto: „Podanou rukou Vás chceme podpořit v tom, co zvládáte sami a nabídnout pomoc tam, kde si nevíte rady!“ 

Poslání služby

Program Podaná ruka podporuje a aktivizuje rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Podpora je poskytována tak, aby v budoucnosti rodina své obtíže zvládala samostatně a aktivně. Cílem služby je, aby rodina samostatně a efektivně zvládala řešit situace ohrožující vývoj jejich dětí, v těchto situacích se dobře orientovala a aby řešení těchto problémů mělo pozitivní dopad na zdravý vývoj jejich dětí.

Cílová skupina

Rodina nebo osoba pečující o dítě/děti, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dětí. Službu poskytujeme i rodinám nebo osobám, které aktivně usilují o návrat dítěte do rodiny.
Služba je určena pro rodiny v Teplicích a jeho správním obvodu.

Služby nejsou určeny rodině nebo osobám, které nemají v péči nezaopatřené děti a o jejich návrat se aktivně nesnaží, které žádají o službu, kterou neposkytujeme. Za klienta dále nepřijmeme zájemce v situaci: kdy je kapacita služby naplněna, kdy zájemce prokazatelně vykazuje znaky akutní infekční nemoci (např. žloutenka, tuberkulóza, …), kdy je zájemce pod vlivem návykových látek (včetně alkoholu), kdy se zájemce chová hrubě vůči pracovníkovi služby.
Těmto zájemcům poskytneme v dané situaci pouze základní sociální poradenství. V případě, že pomine překážka k uzavření smlouvy o poskytnutí služby, může být přijat za klienta. Rodiče motivujeme, podporujeme a vedeme je k tomu, aby aktivně řešili svou životní situaci.

Jsme tu pro rodiny s dětmi, které řeší některé z těchto problémů:

 Výchova dětí, školní problémy

 • Máte strach, že by Vám mohli odebrat dítě (např. z důvodu záškoláctví)?
 • Chtěli byste se poradit ohledně výchovy Vašeho dítěte?
 • Potřebujete pomoci při jednání se školou, „sociálkou“, pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři aj.?
 • Chtěli byste pro své dítě zařídit doučování?
 • Chtěli byste pomoc s řešením šikany Vašeho dítěte?

Bydlení                                                    

 • Potřebujete zkontrolovat nájemní smlouvu?
 • Chtěli byste pomoc s hledáním bytu?
 • Potřebujete pomoc s jednáním na bytovémdružstvu?
exekutor

Dluhy, exekuce

 • Chtěli byste pomoc s vyplněním složenky?
 • Potřebujete pomoc při komunikaci s exekutory?
 • Nevíte, jak sepsat žádost o splátkový kalendář?
 • Chtěli byste pomoci vytvořit finanční plán, abyste se každý měsíc nedostávali do dluhů?

Rodinné problémy

 • Chtěli byste pomoc při řešení rodinných konfliktů?
 • Potřebujete pomoci se sepsáním návrhu na úpravu výchovy a výživy dětí?
 • Řešíte rozvod?
úředníci

Jednání s úřady

 • Potřebujete pomoc při jednání na úřadu práce?
 • Nevíte si rady s žádostmi, formuláři a jinými písemnostmi?
 • Jste bezradní při jednání na úřadech, magistrátu, policii nebo soudě?

Kdy máme otevřeno


Ambulantní službaTerénní služba
Pondělí           – 13:00 – 16:00
Úterý  9:00 – 11:3013:00 – 16:00
Středa  9:00 – 11:3013:00 – 16:00
Čtvrtek13:00 – 16:0013:00 – 16:00
Pátek  9:00 – 11:3013:00 – 15:30

Individuální termíny si můžete domluvit telefonicky.
Sociální služba je poskytována bezplatně.

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0005703
je spolufinancován: 
Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
Ústecký kraj
Statutární město Teplice
dárci, dobrovolníci a podporovatelé.